top of page

Norges Takserings Forbunds egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjemaet er et skjema som fylles ut av selger ved salg av bolig. Selskapene som tilbyr eierskifteforsikring krever at selger fyller ut egenerklæringsskjemaet.

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger.Det er viktig å bemerke at egenerklæringsskjemaet gir uttrykk for selgers kunnskap om forhold ved boligen. Selv om f.eks selger har krysset av for ”nei” på spørsmål om han kjenner til fuktproblemer, betyr det kun at selger ikke kjenner til fuktproblemer. Det utelukker med andre ord ikke at det kan være fuktproblemer ved boligen.

Spørsmål om boligen i egenerklæringsskjemaet, er ikke nødvendigvis sammenfallende med selgers opplysningsplikt etter reglene iavhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Selgers opplysningsplikt gjelder uavhengig av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet, og selger kan bli holdt ansvarlig for mislighold av opplysningsplikten knyttet til evt. andre forhold ved boligen.

Logo%202_edited.png
Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling
2014 2. utgave - Gjendende fra 9. februar 2015

Dette heftet er et samarbeidsprosjekt mellom NITO Takst og Norges TakseringsForbund. 

Retningslinjene har NS 3940:2012 (Areal- og volumberegning av bygninger), Bruk av arealbestemmelser ved omsetning av boliger, heretter kalt Veileder, og H-2300 (Grad av unytting) som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling utført av medlemmer av NTF og NITO-Takst. Heretter kalt ”Takstbransjen”.

Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling”, eller annen tolkningstvil, skal de spesielle reglene for arealmåling i takstbransjens retningslinjer legges til grunn. For arealberegningsmetoder som ikke reguleres nærmere i disse retningslinjer, vises det til NS 3940:2012 og annet relevant regelverk.

”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling” utgis av Informasjonsselskapet Verdi AS og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no 

Norges Takserings Forbunds
Oppdragsbekreftelse for takstoppdrag

Oppdragsbekreftelse for Boligsalgsrapport gjelder for oppdraget. Det forutsettes at oppdragsgiver har gjort seg kjent vedlagte premisser. 

Norges Takserings Forbunds
Boligsalgsrapporten BSR

Formålet med Boligsalgsrapporten er å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse, for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte. 

Les mer om boligsalgsrapporten i vedlagt dokument.

Petter Homstvedt

petter@progetto.no   Telefon: 451 05 000

Schwenckesgata 7, 3015 Drammen

Org.nr 898 072 312

Dokumenter

bottom of page