top of page
Logo%202_edited.png

Progetto AS

Vår hovedvirksomhet

Vår hovedvirksomhet er byggeledelse, taksering og verdivurdering av bolig, bygningsteknisk rådgivning, rettsbistand o.lign. i forbindelse med boliger, ferdigbefaring/ overtakelse av nye boliger med kunder og klage-/ reklamasjonsaker. Vi legger stor vekt på etikk og integritet. Vi er autorisert gjennom medlemskap i NTF Norges Takseringsforbund og følger disse og forbundets etiske regler og obligatoriske etterutdanningsprogram.

Vi har som mål gjennom grundighet og høy integritet å kunne ta oppdrag for alle aktører i bolig– og eiendomsmarkedet. 

Etiske verdier

Etiske retningslinjer, taksering og verdivurdering skal foregå på en grundig og nøytral måte. Takstkonklusjonene skal være uavhengige av hvilken part som er rekvirent for oppdraget. Ved inhabilitet skal takstoppdrag avvises. Ved rådgivning i form av ”partsrepresentasjon” skal vår uavhengige rolle og hvem som betaler dets honorar, gjøres kjent for alle involverte parter. Vi følger de etiske regler for takstmenn i Norge og må ha godkjent ansvarsforsikring. Dette er et viktig verdigrunnlag for oss i vårt daglige møte med kunder.

Progetto sine visjoner

Offensiv, vi ønsker å være en pådriver i prosjektene vi er involvert i. Vi setter oss tøffe mål, vi tør og lar gründerånden få spillerom der det er naturlig.

 

Engasjert, de fleste setter pris på engasjement, særlig når det resulterer i bred involvering både av enkeltpersoner og virksomheter. Engasjement smitter, gir arbeidsglede og øker sjansen for å oppnå gode resultater. Engasjement innebærer også positiv nysgjerrighet, evne til å bry seg faglig og sosialt.

 

Kunnskapsrik, Progetto har faglig tyngde, er oppdatert på faget og har som mål å gi oppdragsgiver merverdi sammenlignet med forventningene. Kombinasjonen med å bruke erfaringer, men samtidig også kunne være innovativ når det trengs, skal utgjøre en forskjell.

 

Visjon, vi legger stor vekt på etikk og integritet. Vi har som mål gjennom grundighet og høy integritet å kunne ta oppdrag for alle aktører i bolig– og næringseiendomsmarkedet. Vi har bred kompetanse på mange områder. Vi er stolte av hva vi har oppnådd, og gleder oss til fortsettelsen.

Progetto er medlem av NTF

NTF – Norges Takseringsforbund – ble stiftet i 1957 og er et landsomfattende forbund med ca.1 100 medlemmer spredt over hele landet. NTF er det eldste og største forbundet som organiserer takstmenn, og er toneangivende innen taksering i Norge. Norges Takseringsforbund er medlem av flere internasjonale takseringsorganisasjoner.

For å bli medlem i NTF med autorisasjon innen taksering av fast eiendom må søkerne ha bygningsteknisk utdannelse og ha bestått eksamen ved Takstmannsskolen.

 

Uavhengighet - Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.

 

Taushetsplikt – Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du kan være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NTF har taushetsplikt, og ihht. takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver.

 

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Klagenemnda for takstmenn er et tvisteløsningsorgan etablert i samarbeid mellom Forbrukerrådet, NITO Takst og Norges Takseringsforbund, for nærmere informasjon se vedlagt link.

Petter Homstvedt

petter@progetto.no   Telefon: 451 05 000

Schwenckesgata 7, 3015 Drammen, Viken Norway

Org.nr 898 072 312

bottom of page